e-UPRAVA: OD DEMOKRATIJE DO MANIPULACIJE
Postavio Redakcija Presstiž 16 Sep 2017 u 08:40 | Kategorija: Društvo, Poslednje dodato | 0 Komentara

Razgovor e-UPRAVA: OD DEMOKRATIJE DO MANIPULACIJE održaće se u ponedeljak,  18. septembra,  u 19h, u klubu „Magistrala” Doma kulture „Studentski grad“ na Novom Beogradu.

e uprava od demokratije do manipulacije (2)

Razgovor vode:

Diego Naranjo (European Digital Rights, EDRi – Brisel)
Danilo Krivokapić (SHARE Fondacija)
Slobodan Marković (IT ekspert)
Petar Protić (European Alternatives, Beograd)

Prema zvaničnom saopštenju iz DKS, Srbija ima elektronsku upravu koja se najbrže razvija u regionu. Samo u poslednje tri godine 11 milijardi dinara prešlo je preko portala eUprave. Među brojnim uslugama koje su korisnicima na raspolaganju, možete odabrati i da sistem umesto vas kontroliše dokumentaciju, čita lična dokumenta, kao što su biometrijski pasoš, lična karta, vozačka, saobraćajna dozvola, registraciona nalepnica, itd. Uspostavlјa se određena vrsta „poverenja“ i eUprava preuzima brigu i podseća kada koji dokument ističe i treba ga produžiti ili zameniti. Nedavno je uspostavlјen i eZUP sistem, koji je povezao 14 baza podataka šest velikih institucija u Srbiji – matične knjige Ministarstva državne uprave, baze MUP-a, Poreske uprave, Fonda PIO, Nacionalne službe za zapošlјavanje i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Postojeći sistemi elektronskih uprava/vlada u svetu pokazali su da je njihovo uvođenje eksperimentalan i nekontrolisan proces. Naime, brojna iskustva govore da postoji opasnost od zloupotrebe podataka, sajber napada i digitalnih podela. Noviji teorijski radovi ukazuju da elektronske uprave (što će u budućnosti postati eVlada/eGovernment) vode u hyper-surveillance – situaciju kada država lako dolazi do svih podataka o građanima i kada je privatnost izgublјena.

Postavite komentar

XHTML: Možete koristiti ove tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>