„BIG DEAL“: ZAPOSLENJE ZA STUDENTE PRAVA
Postavio Redakcija Presstiž 23 Sep 2016 u 15:11 | Kategorija: Društvo, Poslednje dodato | 0 Komentara

Big Deal projekat, čiji je idejni tvorac i koordinator advokatska kancelarija JPM (Janković, Popović i Mitić), i ove godine organizuje studije slučaja za najbolje studente pravnih fakulteta iz regiona.

big-deal-2016

Cilj projekta je da studenti prava na praktičan način, uz vrsne advokate iz Srbije i zemalja u okruženju, ovladaju znanjima i veštinama kompanijskog prava.

Prema saopštenju organizatora, Srbiju će predstavljati timovi iz Beograda i Kragujevca koji će svoje znanje odmeriti sa studentima pravnih fakulteta iz Hrvatske, Slovenije i Makedonije.

„Big Deal projekat je sa prošlogodišnjim podizanjem na regionalni nivo studentima pravnih fakulteta u Srbiji i bliskom okruženju postao dodatno zanimljiv prvenstveno zbog razmene iskustava i znanja, ali i zbog jednog lepog druženja tokom svih meseci trajanja projekta. Osnovni postulati na kojima je projekat zamišljen ostali su nepromenjeni, što znači da će svi studenti koji i ove godine učestvuju u Big Deal projektu imati priliku da se bolje upoznaju sa postupkom sprovođenja jedne kompleksne transakcije, fazama koje je prate, izazovima sa kojima se strane susreću u toku pripreme transakcije, a naročito tokom pregovora koji prethode zaključenju ugovora, i steknu nova, primenjiva znanja u ovoj oblasti”, izjavila je Jelena Gazivoda, stariji partner advokatske kancelarije JPM.

Na ovaj način studenti imaju priliku da se susretnu sa konkretnim problemima koji se dešavaju u privredi i da ih rešavaju u gotovo realnim uslovima. Iskusni advokati iz Srbije i regiona prenose svoja znanja i iskustvo studentima, i pomažu im da što brže i lakše prođu kroz period pripreme i sprovođenja transakcije, i steknu praktična iskustva koja će im biti dragocena tokom njihove buduće karijere u nekoj od advokatskih kancelarija ili kompanija u kojima će započeti svoju profesionalnu karijeru.

Posebnost Big Deal projekta ogleda se i u tome što se kompletna komunikacija između advokata, mentora i timova studenata pravnih fakulteta odvija na engleskom jeziku.

Timovi fakulteta učesnika iz Srbije započeli su proces pripreme za takmičenje čije će se finale održati krajem godine. Najbolji studenti u studiji slučaja će dobiti tromesečnu praksu u advokatskoj kancelariji JPM (Janković, Popović i Mitić), sa mogućnošću daljeg zaposlenja.

big-deal-predavaci

- Big Deal predavači

- Big Deal na Facebook-u: www.facebook.com/bigdeal.srbija

Više o Big Deal projektu

Big Deal projekat, osnovan od strane JPM advokatske kancelarije, počeo je 2012. godine i tri godine za redom okuplja najbolje studente prava iz Srbije. Od prošle godine, projekat uključuje i članove  TLA: Tkalčić-Đulić, Prebanić, Rizvić i Jusufbašić-Goloman (BIH), Šavorić & Partneri (Hrvatska), Debarliev, Dameski & Kelesoska Attorneys At Law (Hrvatska), Rojs, Peljhan, Prelasnik & Partneri (Slovenija) i JPM Janković Popović Mitić (Srbija).

O kompaniji Janković Popović i Mitić

Od svog osnivanja 1991, JPM se pozicionirao kao jedna od vodećih advokatskih firmi u Srbiji. Pruža “full –service“ uslugu domaćim i međunarodnim klijentima iz brojnih biznis sektora, pri uspostavljanju, održavanju i espanziji svog poslovanja u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope. Preko 40 advokata JPM firme je usmereno na razvoj i implementaciju rešenja koja zadovoljavaju poslovne ciljeve svojih klijenata, uz puno poštovanje pravne regulativeInostrane diplomatske i trgovinske misije u Srbiji, uključujući institucije SAD, Nemačke, Austrije, Japana i druge, takođe redovno poklanjaju svoje poverenje JPM-u. JPM je aktivni član Saveta stranih investitora – FIC i Američke privredne komore u Srbiji – AmCham-a, koje su glavne organizacije za zaštitu interesa stranih investitora u Srbiji.

Više o kancelariji možete pronaći na www.jpm.rs

O TLA asocijaciji

TLA Top-Tier Adriatic (TLA) je udruženje nezavisnih, najbolje rangiranih advokatskih kancelarija iz Bosne, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Oslanjajući se na sličnosti između pravnih sistema i jezika, cilj udruženja je da kroz sinergiju sredstava i stručnosti proširi obim usluga, kao i da u svakoj pojedinačnoj jurisdikciji svaka od firmi članica klijentima pruži standardizovane usluge najvišeg kvaliteta.

Više o TLA asocijaciji možete pronaći na www.toptierlegal.org

O Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao deo jednog od najstarijih univerziteta na Balkanu, sa temeljima u prvoj polovini 19. veka, bio je uvek vodeća srpska i jugoslovenska obrazovna i naučna institucija u oblasti prava. Okupljao je vrhunske naučnike i vrsne predavače koji su obrazovali oko 50.000 diplomiranih pravnika i preko 2.000 magistara i doktora nauka. Studije ovog Fakulteta predstavljale su rasadnik najprestižnijih stručnjaka, naučnika i nastavnika za celu bivšu Jugoslaviju. Više o Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pronaći na ovom linku

O Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u okviru svoje osnovne delatnosti, razvija obrazovni, stručni i naučno–istraživački rad u oblasti pravnih nauka. Pored postojećih, Pravni fakultet sprovodi i nove obrazovne standarde u skladu sa Bolonjskom deklaracijom radi unapređivanja obrazovnog procesa i kvaliteta nastave. Na ovaj način studentima se omogućava da steknu teorijska i stručna znanja i profesionalne veštine na savremenom obrazovnom nivou u cilju kreativnog rada i uspešnog zapošljavanja u Republici Srbiji i inostranstvu.  Više o Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu možete pronaći na ovom linku

Postavite komentar

XHTML: Možete koristiti ove tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>